ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

read more
ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จังหวัดตาก
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง เลขที่ 143 หมู่ 2 หมู่บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

read more