ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน จังหวัดขอนแก่น
4 มกราคม พ.ศ. 2557

ศูนย์อบรมเยาชนแก่นตะวัน เลขที่ 129 หมู่ 10 บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น

read more