สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 155
26 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154
22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153
29 มีนาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151
10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 148
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 148 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 147
22 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 147 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144
23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 144 จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 143
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 142
10 มีนาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 142 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 141
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 140
16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ กัลยาณมิตรทั่วโลก, หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน, คณะครู – ผู้ปกครอง – นักเรียน จัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 140 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139
21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 138
18 กันยายน พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 138 ปีที่ 14 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 136
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานช่วยคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 136 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ครูใต้ปลื้มใจ ขอบคุณที่เห็นคุณค่าและให้ความช่วยเหลือมาตลอดกว่าสิบปี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 135
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 134
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more