สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
Share on Tumblr

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 135
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 134
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 133
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 133 ปีที่ 14 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 132
30 มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 132 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 131
17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 131 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 130
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129
25 กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 129 ปีที่ 13

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พงศ.2560 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127
26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 124
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 124

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 123
27 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 123

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 121
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 121

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120
14 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 120 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมทั้งมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 85 ปีที่ 9

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 119
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 119 และ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 445 กองทุน ครั้งที่ 84 ปีที่ 9 รวมมอบทุนไปแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118
4 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 118 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117
27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 117 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 116
21 กันยายน พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 116 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 114
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 114 ณ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

read more