วัดพระธรรมกายบอสตัน

Dhammakaya Meditation Center Boston

65 Roberts Street ,Quincy MA 02169, USA

Abbot : พระสิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม
Email : bostonmeditation@gmail.com

+(1)-617-479-0674
Fax: +(1)-617-479-0674

 

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya International Meditation Center (D.I.M.C.)

P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl.,Azusa, CA 91702, USA

Abbot : พระวิเทศภาวนาจารย์
Email : dimc.info@gmail.com

+(1)-626-334-2160
Fax: +(1)-626-334-0702
www.dimc.net

 

 

วัดภาวนาปาล์มบีช

Palm Beach Meditation Center

6080 Pine Drive, Lake worth, FL 33462, USA

Abbot : พระปลัดชาติชาย ชาคโร
Email : palmbeach072@gmail.com

+ (1)-561-472-7073
Fax: + (1)-813-283-0050

 

 

วัดพระธรรมกายชิคาโก

Meditation Center of Chicago (M.C.C.)

6224 W. Gunnison St. Chicago, IL 60630, USA

Abbot : พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
Email : mcc_072@yahoo.com

+(1)-773-763-8763
Fax: +(1)-773-763-7897

 

 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา

Florida Meditation Center (F.M.C.)

1303 N. Gordon St., Plant City, FL 33563, USA

Abbot : พระวาริส ติณฺณถทฺโธ
Email : floridameditation@hotmail.com, floridameditation@gmail.com

+(1)-813-756-3796
Fax: + (1)-813-283-0050

 

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

Georgia Meditation Center (G.M.C.)

4522 Tilly Mill Rd., Atlanta, GA 30360, USA

Abbot : พระมหาสงวน สุริยวํโส
Email : gmc072@yahoo.com

+(1)-770-452-1111
Fax: +(1)-770-452-1111

 

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

Minnesota Meditation Center (M.M.C.)

242 Northdale Blvd. NW, Coon Rapids, MN 55448, USA

Abbot : พระศิริชัย ทานวโร
Email : mmc_072@ yahoo.com

+(1)-763-862-6122
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายแคนซัส

Dhammakaya International Meditaion Center Kansus

1650 S water st., Wichita, Kansus 67213, USA

Abbot : พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก
Email : kittigo@gmail.com

Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี

Dhammakaya International Meditation Center of New Jersey (D.I.M.C.N.J)

257 Midway Ave., Fanwood, NJ 07023, USA

Abbot : พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต)
Email : dimc_nj@yahoo.com

+(1)-908-322-4187
Fax: +(1)-908-322-1397

 

 

วัดพระธรรมกายออเรกอน

Oregon Meditation Center (O.M.C.)

1244 NE. Cesar E.Chavez Blvd., Portland, OR 97232, USA

Abbot : พระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ
Email : omc072@yahoo.com

+(1)-503-252-3637
Fax:
www.dimcor.org

 

 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

Seattle Meditation Center (S.M.C.)

21910 44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043, USA

Abbot : พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต)
Email : seattle072@yahoo.com

+(1)-425-608-0096
Fax: +(1)-425-608-0096

 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส

Meditation Center of Texas (M.C.T.X.)

1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011, USA

Abbot : พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ (วิจักษ์ สุทฺธิวโร)
Email : meditationtexas@gmail.com

+(1)-817-275-7700
Fax: +(1)-817-275-7700
www.dhammakayatexas.us

 

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.

Meditation Center of D.C. (M.D.C.)

3325 Franconia Rd., Alexandria, VA 22310, USA

Abbot : พระชาญชัย ปิยวาจโก
Email : mdc072@yahoo.com, mdc072@meditationdc.org

+(1)-703-329-0350
Fax: +(1)-703-329-0062

 

 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี

Dhammakaya Meditation Center Tennessee

2033 Ghee Rd., Murfreesboro, TN 37127, USA

Abbot : พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
Email : dimctn@hotmail.com

+ (1)-615-624-6816
+ (1)-615-939-7743
Fax:
Facebook: dmctn072

 

 

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์

Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley

280 Llagas Rd.,Morgan Hill, CA 95037-3010, USA

Abbot : พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท
Email : dmc_sv@outlook.com

+ (1)-408-779-4270
Fax:

 

 

วัดภาวนาเดนเวอร์

Dhammakaya International Meditaion Center Denver

11052 East Ohio Place, Aurora, Colorado 80012, USA

Abbot : พระประเวศน์ วราสโย
Email : dmcdenver072@gmail.com

+ (1)-303-357-1481
Fax:

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.