วันครูวิชชาธรรมกาย พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันครูวิชชาธรรมกาย พ.ศ.2556

English language

วันครูวิชชาธรรมกาย

ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ปี พ.ศ.2460 พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ ได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมากรในวัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง ความว่า "ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้ว จักเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายศาสนา ในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต" หลังจากนั้น ท่านก็ได้นั่งทำสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งได้ค้นพบ “วิชชาธรรมกาย” วิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานได้ 500 ปี

เพื่อรำลึกถึงวันอันสำคัญยิ่งนี้ เหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จึงกำหนดให้ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี คือ “วันครูวิชชาธรรมกาย” (ปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556)

ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2555 เหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทั่วโลก ได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ น้ำหนัก 1 ตัน และในวันคุ้มครองโลกปีถัดมา 22 เมษายน พ.ศ.2556 เหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ทั่วโลก ได้ร่วมกันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน

จนถึงบัดนี้ นับเป็นเวลา 96 ปีแล้ว ที่วิชชาธรรมกายได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง วันครูวิชชาธรรมกาย ปีนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 จะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ ที่จะสร้างมหาปีติให้บังเกิดขึ้นล้นใจ ในพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมบุญใหญ่ – บุญประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ในพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีประดิษฐานรูปแหมือนทองคำพระผู้ปราบมาร ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ในวันครูวิชชาธรรมกาย 19 กันยายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

กำหนดการ

  • 09.00 น. ปฏิบัติธรรม
  • 13.30 น. พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  • 14.30 น. พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
  • 16.30 น. พิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
  • 18.00 น. พิธีประดิษฐานรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
  • 19.00 น. เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000

บทความที่เกี่ยวข้อง: ประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทความอื่นๆในหมวดนี้