พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม

เมื่อเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ภายในงาน ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายรถยนต์เพื่อใช้ในงานพระศาสนา และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 โดยมี กัลยาณมิตรสุทธิพงศ์ – กัลยาณมิตรเกษราภรณ์ ชัยกิตติกรณ์ เป็นประธานกฐิน

โอกาสนี้ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม ที่ทำให้เกิดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ พร้อมกลับกล่าวถึงอานิสงส์ของการทอดกฐิน คือ หากเกิดเป็นชาย และเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น เมื่อผลบุญเต็มเปี่ยม จะได้บวชในแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชด้วยวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่หากเกิดเป็นหญิง จะได้เครื่องประดับ มหาลดาปสาธน์ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเชิญชวนให้พุทธศนิกนชนไปร่วมทอดกฐินที่วัดใกล้บ้าน อันจะเป็นการเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนคร คุณโรจโน ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน, ภาคเข้าพรรษา อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นต้น

บทความอื่นๆในหมวดนี้