ธุดงค์ธรรมชัย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ทั่วประเทศประทับใจโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4
31 มกราคม พ.ศ. 2558

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับ “โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 โดยพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป ได้ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผ่านพื้นที่ 7จังหวัด

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 29
30 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 29 โดยมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รวมระยะทาง 19.5 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 28
29 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 28 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนชลประธานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รวมระยะทาง 20.7 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 27
28 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 27 โดยมีจุดเริ่มต้นที่แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง ตลิ่งชัน มีจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 21.8 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 26
27 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 26 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดเทพพล มีจุดหมายปลายทางที่แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง ตลิ่งชัน รวมระยะทาง 19.4 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 25
26 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 25 โดยมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม มีจุดหมายปลางทางที่วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 16.9 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 22
25 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 22 โดยมีจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลายทางที่องค์การบริการส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 21.45 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 21
24 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 21 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลางทางที่สนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 18.9 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 20
23 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 20 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดพะเนียงแตก มีจุดหมายปลายทางที่วัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 13.1 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 19
22 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 19 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดบางปลา มีจุดหมายปลายทางที่วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 25.7 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 16
21 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลายทางที่วัดนราภิรมย์ รวมระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 15
17 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีจุดหมายปลายทางที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 17.6 กิโลเมตร

read more
พระธุดงค์ธรรมชัยจุดประทีปนับหมื่นดวงถวายเป็นพุทธบูชา
17 มกราคม พ.ศ. 2558

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา คณะพระธุดงค์ธรรมชัย จำนวน 1,130 รูป ในโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 13
16 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีจุดหมายปลายทางที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 12
15 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงสีขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จุดหมายปลายทางที่วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 11
13 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดผาสุการาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลายทางที่โรงสีขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 9
12 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่เก้า โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดหมายปลายทางที่วัดบางน้อยใน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 8
10 มกราคม พ.ศ. 2558

วันที่ 8 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ในวันนี้คณะพระธุดงค์ธรรมยาตราจากอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มีจุดหมายปลายทางที่วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปาก น้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 7
9 มกราคม พ.ศ. 2558

วันที่ 7 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ในวันนี้คณะพระธุดงค์ได้ประกอบพิธีจุดประทีป บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 6
8 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จุดหมายปลายทางที่อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จังหวัดสุพรรณบุรี รวมระยะทาง 22.6 กิโลเมตร

read more