วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์บนยอดดอย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์บนยอดดอย

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์บนยอดดอย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ผู้ปฎิบัติหน้าที่บนยอดดอย โดยมี พระพิศาลประชานุกูล หัวหน้าศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ

พระพิศาลประชานุกูล เป็นพระธรรมจาริก นำพาชาวบ้านสร้างถนนพุทธวิถี ที่ใช้เวลาสร้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี โดยมุ่งหวังให้ถนนสายนี้นำความเจริญมาสู่พื้นที่บนยอดดอยแดนไกล และนำแสงสว่างแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ดวงใจของพี่น้องชาวไทยบนพื้นที่สูงทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์นราธิวาส

บทความอื่นๆในหมวดนี้