พิธีมุทิตาพระมหาเถระ โรงเรียนพระปริยัติธรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีมุทิตาพระมหาเถระ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พิธีมุทิตาพระมหาเถระ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กองโรงเรียนพระปริยัติธรรม นำโดย พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งในปีนี้มีพระมหาเถระ 20 พรรษา จำนวน 1 รูป คือ พระมหา ดร.สมบัติ อินทปัญโญ ส่วนพระเถระ 10 พรรษา มีจำนวน 4 รูป คือ พระมหาสมบุญ อนันตชโย, พระมหาวิศวะ ฌานชโย, พระมหาธรรมรงค์ ธัมมภาณี และพระมหาธีระ ภัททชโย

บทความอื่นๆในหมวดนี้