พิธีขอบคุณเจ้าอาวาส 42 วัด บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีขอบคุณเจ้าอาวาส 42 วัด บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

พิธีขอบคุณเจ้าอาวาส 42 วัด บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

คณะกรรมการการจัดงาน “โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง” ได้จัดพิธีขอบคุณเจ้าอาวาส 42 วัด บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร (เส้นทางมหาปูชนียาจารย์)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสทั้ง 42 วัด บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีขอบคุณเจ้าอาวาส 42 วัดบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง โดยร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าบังสุกุล ปิดท้ายด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ (3 กุมภาพันธ์)

ในช่วงบ่าย เจ้าอาวาสทั้ง 42 วัด พร้อมด้วยพุทธบุตรธรรมยาตรา กว่า 200 รูป และคณะญาติโยมได้เข้าร่วมพิธีขอบคุณฯ โดยมี พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวญโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนกล่าวคำขอบคุณ

จากนั้น พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงโครงการธรรมยาตราฯ ความว่า “...การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระมงคลเทพมุนีนั้น ทำให้ทุกท่านมีจิตใจที่เจริญขึ้นและตลอด 5 ปีของโครงการธรรมยาตรานั้น นับเป็นโครงการที่ดีอยากให้มีต่อไป”

ต่อด้วย พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าคณะตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวถึงโครงการธรรมยาตราฯ ในปีนี้ ความว่า “...ได้รับคำชมมาก พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้ดี และการทำกิจกรรมบำรุงวัดให้สะอาดเป็นระเบียบนั้นได้รับคำชมมาก พุทธบุตรทุกท่านได้ครูอาจารย์ที่ดีแล้ว”

อีกทั้ง พระครูวิมลสุวรรณกร รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้ ได้กล่าวถึงโครงการธรรมยาตราฯ ความว่า “...การที่พุทธบุตรธรรมยาตรา มาร่วมบุญที่วัดกู้ ทั้งจัดศาสนพิธีก็ดี ศาสนธรรมก็ดี ศาสนบุคคลก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกวัดต้องดูแลรักษาไว้ การมีพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา มาร่วมบำรุงวัดมากมายนั้น แสดงถึงการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา”

จากนั้น เป็นพิธีกล่าวคำขอขมาจากคณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ก่อนที่ผู้แทนพุทธบุตรธรรมยาตราฯ จะได้น้อมถวายพานดอกไม้และกรวยสักการะแด่เจ้าอาวาสทั้ง 42 วัด พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรม ปิดท้ายด้วย ผู้แทนเจ้าอาวาสทั้ง 42 วัด กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทำให้คณะทำงาน คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ พร้อมทั้งสาธุชนทุกท่าน เกิดกำลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้