ไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

ไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

ตามที่ ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กและเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1458116226 เรื่อง พระวีระธู เข้ารับรางวัลที่วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า “ไม่เป็นความจริง” วัดพระธรรมกายไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้สื่อมวลชนทุกสาขาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วย

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

16 มีนาคม 2559

บทความอื่นๆในหมวดนี้