มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

มูลนิธิธรรมกาย โดยดำริ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย มอบช่วยเหลือแก่วัด และองค์กรต่างๆ จำนวน 31 องค์กร ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยดำริ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้สมาคมรักความดีปัตตานี เป็นผู้แทนนำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่วัด องค์กรต่างๆ 31 องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ณ วัดหัวควรธรรมานิคม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พระครูสถิตย์ปิยะธรรม เจ้าอาวาสวัดยาบี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายดำรง ชัยวนนท์ ผู้แทนสมาคมรักความดีปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ประกอบด้วย ข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง 5,000 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 40,000 ซอง, เครื่องดื่มชนิดซอง 10,000 ซอง, เส้นหมี่ 2,500 ห่อ และขนมเวเฟอร์ 100 กระสอบ รวมน้ำหนักกว่า 16 ตัน

พระครูสถิตย์ปิยะธรรม เจ้าอาวาสวัดยาบี จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ปัจจุบัน พระในวัดต่างๆ ก็ยังไม่ได้ออกบิณฑบาต ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากญาติโยม เมื่อทางวัดพระธรรมกายได้นำอาหารแห้งต่างๆ มามอบให้ ก็เป็นการได้ช่วยแบ่งเบาภาระของญาติโยมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพระ ให้ได้นำสิ่งเหล่านี้มาแปรรูปเพื่อนำมาทำภัตตาหารถวายพระได้หลายอย่าง และส่วนที่เหลือ ญาติโยมก็จะได้รับสิ่งของเหล่านี้ด้วย”

สำหรับ วัด องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่มารับข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 31 องค์กร ได้แก่ วัดประเวศน์ภูผา, สำนักสงฆ์ควนหยี, วัดมาลีนิเวศน์,วัดมหิงสุวรรณนิมิต, วัดสุขาวดี, วัดโคกหญ้าคา, วัดคามวาสิการาม, วัดอัมพวนาราม, วัดโคกสมานประชาราม, วัดมุจลินทวาปีวิหาร, วัดสถิตย์ชลธาร, วัดสุนันทาราม, วัดสุวรรณากร, วัดยานิการาม, วัดบ้านดี, วัดแหลมนก, วัดนันติการาม, วัดขจรประชาราม, วัดหลักเมือง, วัดนพวงศาราม, วัดตานีสโมสร, วัดนิกรชนาราม, ศูนย์อบรมสามเณรวัดวิมลวัฒนาราม, ศูนย์อบรมสามเณรสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน, ศูนย์อบรมสามเณรวัดหัวควรธรรมานิคม, ศูนย์อบรมสามเณรวัดท่ามะนาว, ศูนย์อบรมสามเณรวัดสักขี, ศูนย์อบรมสามเณรโรงเรียนจ้องฮั้ว, ฐานปฏิบัติการบ้านยางแดง, อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหัวควร

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปไปถวายพระภิกษุ – สามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู ชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 9 ปีแล้ว รวมสิ่งของจำนวนกว่า 300 คันรถสิบล้อ คิดเป็นน้ำหนักกว่า 4,700 ตัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้