วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2559 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2559

วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร จำนวน 100,000 รูปและพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันคุ้มครองโลก และฉลองอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

ในช่วงเช้า พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร จำนวน 100,000 รูป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และ ดร.กฤษดา จ่างใจมนต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สามเณรวรพรต พันธะไชย สามเณรผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ได้กล่าวอนุโมทนาบุญการตักบาตรในครั้งนี้ด้วย ทำให้สาธุชนที่มาร่วมตักบาตร ต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งพิธีตักบาตรในวันนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากหลายสำนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมทำข่าวด้วย อาทิ สำนักข่าวรอยเตอร์, สำนักข่าวอัลจาซีรา, เก็ตตี้ อิมเมจ, ไทยพีบีเอส, เดอะเนชั่น, เดลินิวส์

ในช่วงสาย สาธุชนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมประกอบพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือน คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่3 พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และในช่วงบ่าย เป็นการประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่3 โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ท่ามกลางสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาฯ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งอธิษฐานจิตแผ่เมตตา

อนึ่ง รูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ 3 นี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อเป็นตัวแทนของคุณยายอาจารย์ฯ และเป็นเครื่องระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน รวมทั้งเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ปิดท้ายงานบุญใหญ่ในวันนี้ด้วยพิธีถวายรางวัลต่างๆ แด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยมีสมเด็จพระสังฆราช, พระมหาเถระ, ผู้นำประเทศ ,ผู้แทนจากองค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก, ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้ร่วมถวายโล่, ประกาศเกียรติคุณ, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน 97 รางวัล จาก 41  ประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้