พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธาน พิธีในครั้งนี้ได้มีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 10,000 รูป / คน

บทความอื่นๆในหมวดนี้