พิธีอุปสมบทหมู่ ธยท. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีอุปสมบทหมู่ ธยท. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ อุโบสถ วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี สามเณรธรรมทายาทกว่า 70 รูป ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติมิตร เดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบท โดยมีท่านพระครูวิจิตรอาภากร อาภากโร เจ้าคณะตำบลคลองสาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีกรรมเริ่มด้วยสามเณรกราบพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะได้กล่าวคำขออุปสมบทเพื่อยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อสามเณรเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว พระภิกษุบวชใหม่ทุกรูปได้เข้ารับอนุศาสน์ คือ คำสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์บอกแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่ โดยมีเนื้อความกล่าวถึง นิสัย สิ่งที่พระภิกษุทำได้ และ อกรณียกิจ สิ่งที่พระภิกษุไม่ควรทำ จากนั้นผู้แทนพระภิกษุได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ ต่อด้วย โยมพ่อโยมแม่และคณะญาติของพระภิกษุใหม่ ได้ถวายปานะและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ สร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญทั้งพระภิกษุใหม่, โยมพ่อโยมแม่และคณะญาติ เป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสมาบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดา อีกทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิถี โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย นับเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนครั้งพุทธกาล

หมายเหตุ:

  • นิสสัย มี 4 อย่าง คือ เที่ยวบิณฑบาต, นุ่งห่มผ้าบังสุกุล, อยู่โคนไม้, ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า
  • อกรณียกิจ มี 4 อย่าง คือ เสพเมถุน, ลักของเขา, ฆ่าสัตว์, พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน

บทความอื่นๆในหมวดนี้