สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ในโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ 24 น. ซึ่งการสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสวดทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน จากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ต่อด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิต โอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้ประกาศยอดรวมการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ ที่ได้สวดกันมาอย่างต่อเนื่อง 24 น. มียอดรวม 385,998 จบ นำความปลื้มปีติมาสู่ทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้

โครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ 24 น. เป็นกิจกรรมบุญที่จัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2559 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ณ ประเทศไทย ซึ่งเป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่า พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก โดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อให้ทุกท่านที่มาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้เชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ให้โอวาทไว้ความว่า... พระสูตรนี้กว่าจะได้มา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขย แสนมหากัป สละทรัพย์ สละอวัยวะ และสละชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เพื่อความดี เพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลก่อนท่านได้บรรลุ ดังนั้น พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ จึงสำคัญมาก การที่ให้ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ – ปฏิบัติธรรม อยู่ในกระแสธารแห่งบุญ ให้เราทุกคนปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้

บทความอื่นๆในหมวดนี้