วันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย

วันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันสมาธิโลก ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และบาลีศึกษา 9 ประโยค ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2559

ปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมงานบุญ “วันสมาธิโลก” สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันสมาธิโลก” โดยในปีนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดงานวันสมาธิโลกขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ปิดท้ายด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย เป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 44 รูป และบาลีศึกษา 9 ประโยค ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2559, พิธีมอบโล่เกียรติยศ จำนวน 7 โล่ และทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 13 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์ ในปีนี้ มีพระภิกษุ – สามเณร จำนวน 44 รูป เข้ารับพัดรอง ผ้าไตรจีวร ทุนการศึกษา และ นางสาวสิรินุช บุสโร อุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา 9 ประโยค เข้ารับพัดผ้าสไบ ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลให้กับสำนักเรียนบาลีดีเด่น ระดับหน และโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร, สำนักเรียนวัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น, สำนักเรียนวัดจองคำ จังหวัดลำปาง, สำนักเรียนวัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา และรางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น ระดับภาค ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม, สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม, สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม และรางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น ที่มีผู้สอบได้ตั้งแต่ 10 รูปขึ้นไป ได้รับอุปกรณ์การศึกษา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 98 รางวัล

อนึ่ง พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค, พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ได้ทำต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ มากว่า 29 ปี นอกจากนี้ ท่านยังเห็นว่าสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน ด้วยการนั่งสมาธิ จึงจัดวันสมาธิโลก มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวโลกได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาพร้อมกันทุกทวีป สร้างกระแสโลกให้ร่มเย็นด้วยพุทธธรรม

หลังจากนั้น เป็นการประกอบพิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 17 โอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 122 ต่อด้วย พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 9 ครั้งที่  87

อนึ่ง พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จัดขึ้นโดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะคุณครูที่ได้หยัดสู้ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และจะจัดต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะคืนสู่ภาวะปกติ

บทความอื่นๆในหมวดนี้