วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.วานรนิวาส

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 พระสงฆ์และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า 100 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส โดยตลอดสี่วันที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด

บทความอื่นๆในหมวดนี้