มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

วัดพระธรรมกายสร้างความมั่นใจให้สาธุชนที่มาร่วมงานบุญและกิจกรรม ณ วัดพระธรรมกาย ด้วยการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง – ป้องกัน – ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ พร้อมด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขมาตรฐานและเครือข่ายโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง

เนื่องด้วยวัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมงานบุญมาฆบูชานานาชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะมีงานบุญใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชา ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระ กว่า 2,000 รูป, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา, พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร ชิตัง เม ครบ 2,121,001,250 จบ ส่วนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จะเป็นการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในเทศกาลมาฆบูชาและครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย ในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดพระธรรมกายสร้างความมั่นใจให้สาธุชนที่มาร่วมงานบุญและกิจกรรม ณ วัดพระธรรมกาย ด้วยการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง – ป้องกัน – ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ พร้อมด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขมาตรฐานและเครือข่ายโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่

 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ตามจุดต่าง ๆ
 2. จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์
 3. กรณีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดได้มีการคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย แจกเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล
 4. กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะมอบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม

อนึ่ง ทุกท่านสามารถป้องกันตนเองได้ ดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัย
 2. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
 4. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ป่วย
 5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ
 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 7. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ป่วย
 8. ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น

บทความอื่นๆในหมวดนี้