ถวายเวชภัณฑ์ คณะสงฆ์เมียนมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ถวายเวชภัณฑ์ คณะสงฆ์เมียนมา

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ถวายเวชภัณฑ์ คณะสงฆ์เมียนมา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา มอบถวายเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ข้าวสาร – อาหารแห้ง จำนวนกว่า 10 ตัน แด่คณะสงฆ์เมืองเมียวดี, พะอาน, สะกาย, ย่างกุ้ง และรัฐเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้