มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19" :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19"

มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19"

โดยดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19" จำนวน 500 ชุด ผ่านสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 17.30 น. ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และ นายองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19" ภายในบรรจุอาหารแห้ง และนมถั่วเหลือง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก รวมจำนวน 500 ชุด ให้กับสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ โดยมี พระครูวินัยธรสันติพงษ์ สุจิตโต รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก เป็นผู้แทนรับมอบฯ

สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะได้ร่วมกันสมทบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพิ่มเติม จากนั้น พระสงฆ์สมาชิกของสมัชชาฯ ในจังหวัดต่างๆ จะเป็นผู้ดำเนินการลงพื้นที่ส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์สืบไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้