พิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี พ.ศ.2557

พิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี พ.ศ.2557

เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย ได้เลื่อนชั้นและแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2557

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ ได้เลื่อนชั้นและแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 4 รูป และเลื่อนเป็นชั้นพิเศษ จำนวน 1 รูป ประกอบด้วย

  1. พระครูภาวนาวิเทศ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา เลื่อนเป็นชั้นพิเศษ
  2. พระครูวินัยธรนที วัดประธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูภาวนานันทวิเทศ
  3. พระครูสังฆรักษ์กฤตสกล วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกา เป็นพระครูภาวนาคุณวิเทศ
  4. พระครูสังฆรักษ์รณรวี วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นพระครูภาวนาญาณวิเทศ
  5. พระครูวินัยธรสนทยา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพระครูภาวนาวิริยวิเทศ

วัดพระธรรมกายจะจัดพิธีมุทิตาพระครูสัญญาบัตร ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้