ประธานมูลนิธิธรรมกายถวายเทียนพรรษาวัดเถรวาทเวียดนาม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประธานมูลนิธิธรรมกายถวายเทียนพรรษาวัดเถรวาทเวียดนาม

ประธานมูลนิธิธรรมกาย ถวายเทียนพรรษา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายวัดเถรวาทเวียดนาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ วัดโฝ่มินห์ (Pho Minh) หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นวัดพุทธฝ่ายเถรวาท โดยได้รับความเมตตาจาก พระเถราจารย์ ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต) รองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม เจ้าอาวาสวัดโฝ่มินห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ เจ้าอาวาสและพระเถระจากวัดกี่เวียน (วัดเชตวัน), วัดเฟื๊อก หาย, วัดเถี่ยน เลิม, วัดเหวียน ถวี๋, วัดบู๋กวางและวัดเถรวาทอื่นๆ ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับถวายเทียนพรรษาและไทยธรรมในครั้งนี้กว่า 30 วัด ซึ่งได้รับเกียรติจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศพุทธประเพณีที่สงบ เรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์

พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกายเปิดเผยว่า บุญพิธีในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคณะสงฆ์และองค์กรพุทธทั้งสองประเทศ ที่มีความปรารถนาจะรักษาพุทธประเพณีการถวายเทียนพรรษา และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียน

การถวายเทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยการนำรังผึ้งร้างมาต้มเพื่อแยกขี้ผึ้ง จากนั้นฟั่นเป็นเล่มเทียนมีความยาวตามต้องการ แล้วนำไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พระภิกษุที่อธิษฐานพรรษาในอารามต่างๆ ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม โดยตั้งจิตปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถาว่า พระอนุรุทธเถระ เคยถวายประทีปโคมไฟทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ และมีไหวพริบปฏิภาณประดุจแสงสว่างของดวงเทียน

ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษา ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียน มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมทั้งโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้