ธุดงค์ธรรมชัย พุทธประเพณีคู่พุทธมหานคร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย พุทธประเพณีคู่พุทธมหานคร

ธุดงค์ธรรมชัย... พุทธประเพณีคู่พุทธมหานคร

บทความโดย: พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส วัดพระธรรมกาย

พุทธประเพณีการปฏิบัติธุดงควัตร เป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นการฝึกตนในการกำจัดกิเลสทางพระพุทธศาสนาแบบเฉียบพลัน มุ่งให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกความอดทนและใช้ความเพียรสูงกว่าปกติ “ธุดงควัตร” ซึ่งมีข้อปฏิบัติให้เลือก 13 ข้อ ถือปฏิบัติตามความศรัทธา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติให้ถือธุดงค์เป็นข้อบังคับ แต่ทรงอนุญาตให้ทำได้ เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลและสนับสนุนให้บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติไม่สามารถถือธุดงค์ในคราวเดียวกันทั้ง 13 ข้อได้ เพราะบางข้อทำพร้อมกันไม่ได้ เช่นหากถือธุดงค์ข้อ รุกขมูลลิกังคะ คือ ให้อยู่ตามร่มไม้เท่านั้น ก็ไม่สามารถถือธุดงค์ข้อ อัพโภกาสิกังคะ คือ อยู่เฉพาะกลางที่แจ้งได้ เป็นต้น และหากศึกษาพระไตรปิฎกธุดงค์อย่างถ่องแท้ ก็จะพบว่า “ธุดงค์ก็มิได้มีแต่เฉพาะในป่าเท่านั้น” (สำหรับพระธุดงค์ธรรมชัย ถือธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียว และพักในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้)

หลังจากยุคพุทธกาล เป็นเวลายาวนานเหลือเกินแล้วที่ไม่เคยเกิดพุทธประเพณีการเดินธุดงค์ครั้งยิ่งใหญ่มาก่อน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้รื้อฟื้นพุทธประเพณีนี้ขึ้นมาให้อยู่คู่พุทธมหานคร โดยให้ชื่อโครงการนี้ว่า “ธุดงค์ธรรมชัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืบสานธุดงควัตรของพระภิกษุ และฟื้นฟูประเพณีการต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์ ดังเช่นสมัยพุทธกาล และเพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน รวมทั้งสร้างบุญใหญ่เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ให้แก่แผ่นดินไทย สร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ชาวพุทธ และปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ Guinness World Records

การเดินธุดงค์ธรรมชัย ยังได้รับการบันทึกไว้ใน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” (Guinness World Records) ให้เป็น “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” ด้วยระยะทาง 427.8 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555, ระยะทาง 448.4 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2556 และระยะทาง 453.0 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2557

ไม่เพียงเท่านั้น สันติภาพและความงดงามแห่งพุทธประเพณี สื่อผ่านภาพของผู้คนจำนวนมหาศาลที่พร้อมใจกันนำกลีบดอกไม้มาโปรย เพื่อต้อนรับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นที่ทอดยาวไกล ภาพพระภิกษุที่เดินธุดงค์อย่างสงบและสำรวม ท่ามกลางเมืองที่สับสนวุ่นวาย เป็นความอัศจรรย์ที่ได้มีการนำไปแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางช่อง CNN ในช่วง ireport เผยแพร่ไปทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เพราะนี่คือปรากฏการณ์น่าทึ่งครั้งแรกในประเทศไทย และไม่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งใดมาก่อน

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ CNN iReport

ปีนี้ (พ.ศ.2558) โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 27 วัน (ณ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2558 มีการเพิ่มวันเดินธุดงค์เป็น 2 – 30 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 29 วัน) นิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ 1,130 รูป จาริกไปผ่านป่า ผ่านชนบท ผ่านบ้าน ผ่านเมือง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร เพื่อฝึกฝนตนเองและโปรดญาติตลอดเส้นทาง จึงขอเชิญผู้มีบุญ ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เตรียม “ดาวรวย” (ดอกดาวเรือง) มาโปรยต้อนรับ เป็นการถวายความเคารพต่อพระรัตนตรัย โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ www.dmc.tv หรือ โทร.02-831-1234

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้