ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ขยายเวลา ถึง 31 มกราคม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ขยายเวลา ถึง 31 มกราคม

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ขยายเวลา ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2558

ชาวบ้านปลื้มแห่ต้อนรับพระธุดงค์เรือนแสน ต่อวัน คาดจบโครงการร่วมงานกว่า 2 ล้าน

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานได้ขยายเวลาธรรมยาตราไปถึง วันที่ 31 มกราคม โดยวันนี้ (23 มกราคม พ.ศ.2558) พระธุดงค์ธรรมชัย จำนวน 1,130 รูป ธรรมยาตราออกจากสนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ เวลา 9.00 น. ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ผ่านวัดอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปยังจุดหมายปลายที่ อบต.คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เส้นทางถนนเศรษฐกิจ 1 ถึง อบต.คลองมะเดื่อ เวลา 16.30 น.

สำหรับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. พระธุดงค์จะธรรมยาตราจาก อบต.คลองมะเดื่อ ไปยัง อบต.ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เส้นทางถนนเศรษฐกิจ 1 ผ่านโรงเรียนวัดคลองครุ ถึง อบต.ท่าทราย เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะนี้ พระธุดงค์เดินธรรมยาตราเป็นเวลา 21 วันแล้ว รวมระยะทาง 330 กว่ากิโลเมตร

พระสนิทวงศ์ กล่าวต่อว่า ปีนี้ประชาชนให้การตอบรับดีมาก แต่ละวันมีผู้มาต้อนรับพระธุดงค์เรือนแสน คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสัมมาทิฏฐิต่อประชาชน จึงขยายเวลาจากเดิม 2 – 28 มกราคม มาเป็น 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นโครงการ จะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน จึงขอเชิญสาธุชนมาร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยสอบถามเส้นทางประจำวัน ได้ที่ โทร.02-831-1234, www.dmc.tv

โครงการธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2558    โดยคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งคณะธรรมยาตราจาริกผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 400 กว่ากิโลเมตร

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้