ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ศรัทธาล้น ประชาชนต้อนรับเกินคาด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ศรัทธาล้น ประชาชนต้อนรับเกินคาด

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ศรัทธาล้น ประชาชนต้อนรับเกินคาด

ศรัทธาล้น ธรรมยาตราผ่าน ถนนจรัลสนิทวงศ์ ถึง วัดเทพพล ประชาชนต้อนรับเกินคาด

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า วันนี้ (26 มกราคม พ.ศ.2558) เวลา 9.00 น. พระธุดงค์ธรรมยาตราออกจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อจาริกไปยังวัดเทพพล ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 3 เข้าซอยทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก ถึงวัดเทพพลเวลาประมาณ 16.00 น. ตลอดโครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีมาก เพราะมีประชาชนมาต้อนรับพระธุดงค์กันอย่างเนืองแน่นทุกวัน

วันพรุ่งนี้ (27 มกราคม พ.ศ.2558) เวลา 8.30 น. พระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป จะเริ่มธุดงค์ออกจากวัดเทพพล โดยใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ ไปยังวัดประดู่ในทรงธรรมแล้วย้อนกลับเส้นทางเดิมผ่านวัดเทพพล จากนั้น เลี้ยวขวาเข้าถนนฉิมพลี มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ถึงจุดหมายปลายทางเวลาประมาณ 16.30 น. ธรรมยาตราจากวันแรกจนถึงวันนี้ ผ่านไปแล้ว 26 วัน รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร

เนื่องจากในปีนี้ ประชาชนให้การตอบรับดีมาก แต่ละวันมีผู้มาต้อนรับพระธุดงค์เรือนแสน คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสัมมาทิฏฐิแก่ประชาชน จึงได้ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน จึงขอเชิญสาธุชนมาร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ โทร.02-831-1234, www.dmc.tv

โครงการธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งคณะธรรมยาตราจาริกผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 400 กว่ากิโลเมตร

กำหนดการเดินธุดงค์ ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม พ.ศ.2558

  • 26 มกราคม: มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึง วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • 27 มกราคม: วัดเทพพล ถึง แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • 28 มกราคม: แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง ตลิ่งชัน  ถึง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • 29 มกราคม: โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
  • 30 มกราคม: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสิต
  • 31 มกราคม: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสิต ถึง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี (ภาคค่ำ จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์: คุณกุลมินตรา โทร.087-324-7688, คุณอนุธิดา โทร.080-557-1588

บทความที่เกี่ยวข้อง: ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ขยายเวลา ถึง 31 มกราคม

บทความอื่นๆในหมวดนี้