วัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวสร้างเจดีย์ที่เชียงราย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวสร้างเจดีย์ที่เชียงราย

วัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวสร้างเจดีย์ที่เชียงราย

ตามที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/480935 ลงข่าว คสช.สั่งจับ สร้างเจดีย์ สายธรรมกาย บนยอดดอยเชียงราย วัดพระธรรมกายขอชี้แจ้งว่า การสร้างเจดีย์ดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

จึงเจริญพรมาเพื่อให้เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ลบข่าวดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ และช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

วัดพระธรรมกาย

บทความอื่นๆในหมวดนี้