วัดพระธรรมกายชี้แจง ข้อกล่าวหาต่างๆยุติแล้ว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายชี้แจง ข้อกล่าวหาต่างๆยุติแล้ว

วัดพระธรรมกายชี้แจง “ข้อกล่าวหาต่างๆ ยุติแล้ว”

จากกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ วัดพระธรรมกาย ขอยืนยันว่า "ข้อกล่าวหาต่างๆ ยุติแล้ว"

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วย

บุญรักษา

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

19 กุมภาพันธ์ 2558

บทความอื่นๆในหมวดนี้