วันคุ้มครองโลก 2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันคุ้มครองโลก 2558

วันคุ้มครองโลก 2558

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา นับเป็นที่น่าปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจาก 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ รวมถึงพระภิกษุจาก 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนได้สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกัน

งานบุญในครั้นนี้ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า โดย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ณ ศูนย์กลางพิธี สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต่อด้วยพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 75 ซึ่งวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้ให้การช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูผู้หยัดสู้ ทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่เกรงกลัวต่ออันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จากนั้น ผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ

พิธีกรรมในช่วงบ่าย เป็นพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ เริ่มด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4 – 5 – 6 – 7 (ธรรมยุต) วัดสัมพันธวงศาราม พร้อมด้วยพระสังฆาธิการจาก 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต่อด้วยพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  และพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์

ในช่วงเย็น เป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย สร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นอาคารที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มีดำริให้สร้างขึ้น เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุ – สามเณร โดยได้จัดสรรพื้นที่ให้เป็นสถานที่ตั้งของสหคลินิกรัตนเวช เพื่อใช้รักษาพระภิกษุ – สามเณรในเบื้องต้น และใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ และพระภิกษุ – สามเณรที่มีสุขภาพอ่อนแอ หลังจากที่ได้รับการรักษามาจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีคลินิกทันตกรรมสำหรับพระภิกษุ – สามเณรอีกด้วย รวมถึงมีห้องปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่พร้อมในการปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้อื่น

ภาพของการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของพุทธบุตรหลากหลายนิกาย ในงานวันคุ้มครองโลกปีนี้ ยังคงติดตราตรึงใจใครหลายๆคน นับเป็นทัสนานุตริยะ และเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามอีกภาพหนึ่งของพุทธศาสนิกชน

พระสังฆาธิการ พระผู้ติดตาม และภิกษุณี ที่เดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก

 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 210 รูป
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา 184 รูป
 • สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 94 รูป
 • มาเลเซีย 70 รูป
 • สาธารณรัฐเกาหลี 27 รูป
 • สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 14 รูป
 • สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 รูป
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน  8 รูป
 • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 รูป
 • สาธารณรัฐอินเดีย 6 รูป
 • ราชอาณาจักรภูฏาน 2 รูป
 • พระต่างชาติในประเทศไทย 30 รูป
 • สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 3 รูป (ภิกษุณี)

บทความอื่นๆในหมวดนี้