พิธีตอกเสาเข็มสร้างอนุสรณ์สถานฯ วัดบางปลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีตอกเสาเข็มสร้างอนุสรณ์สถานฯ วัดบางปลา

พิธีตอกเสาเข็มสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยผู้มีบุญจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ บริเวณพื้นฝั่งตรงข้ามกับวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กันอย่างเนืองแน่น ซึ่งวัดบางปลาแห่งนี้ คือ สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรกของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ก่อนที่จะเริ่มพิธีตอกเสาเข็ม คณะสงฆ์ และสาธุชน ได้น้อมใจมาไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ถ่ายทอดสดมาจากห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้กล่าวว่า “อนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้ เป็นบุญสถานที่สำคัญที่ประกาศธรรมครั้งแรกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้มีบุญจากทั่วโลกจะมาแสวงหาความรู้ภายในที่แท้จริง เมื่อมาแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เพราะฉะนั้นเสาเข็มที่ใช้ จะต้องไม่ธรรมดา ที่จะสร้างอนุสรณ์สถาน ต้องมีความประณีต วิจิตรสวยงาม ทรงคุณค่า มีความบริสุทธิ์ เพื่อที่จะรองรับท่านผู้รู้ ท่านผู้บริสุทธิ์ วันนี้เรามาสถาปนาสิ่งที่ไม่ธรรมดา ผลบุญที่ไม่ธรรมดา และไม่มีประมาณ จะบังเกิดขึ้นกับเรา”

เมื่อถึงเวลาสว่าง พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระ นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าคณะตำบลบางปลา ได้โปรยรัตนชาติเป็นปฐมเริ่ม

จากนั้น คณะประธานฝ่ายฆราวาส นำโดย กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน, กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล, กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ, กัลยาณมิตรบรรณพจน์ ดามาพงศ์, กัลยาณมิตรบุษบา ดามาพงศ์, กัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร, กัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัญศิริ, กัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ได้นำแผ่นทองปิดบนเสาเข็มมหาสุวรรณรัตนอินทขิล โปรยรัตนชาติ และตอกเสาเข็มต้นแรก ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่จะได้ร่วมกันตอกเสาเข็มจำลอง

หลังจากนั้น เป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร, พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เป็นการประกาศพระคุณของท่าน ซึ่งท่านได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมทั้งเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้แก่มวลมนุษยชาติ โดยเริ่มต้นเผยแผ่ธรรมะครั้งแรกที่วัดบางปลา ในราวปี พ.ศ.2460 ในครั้งนั้นได้มีพระภิกษุผู้มีบุญ 3 รูป และฆราวาส 4 ท่าน ปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของท่านจนเข้าถึงพระธรรมกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้