วัดพระธรรมกาย จัดตักบาตรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย จัดตักบาตรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วัดพระธรรมกาย จัดตักบาตรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมี พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมมฺวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

โอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท ความว่า การตักบาตรในวันนี้ นับเป็นวาระพิเศษที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้น เพื่อจะได้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ การที่เรามาช่วยเหลือกันด้วยการตักบาตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องการทำทานไว้ว่า หากเราทำทานด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้ว เราจะได้รูปกายที่สมบูรณ์ สวยงาม ผิวพรรณผ่องใส เมื่อทำทานตามกาลที่เหมาะสม ก็จะทำให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีบริวารที่ดี ทั้งยังว่าง่าย สอนง่าย สมบัติทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเรา อันเป็นสมบัติที่ประณีต เมื่อทานที่ให้ดีแล้วนี้เป็นทานอันบริสุทธิ์ไม่กระทบผู้อื่น สมบัติทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายได้ หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้รับผลแห่งบุญที่เราอุทิศให้ได้ ดังนั้นให้เราทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์

หมายเหตุ: วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-8311000 หรือที่อีเมล [email protected]

บทความอื่นๆในหมวดนี้