วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา “พระสังฆราช” องค์ที่ 20 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา “พระสังฆราช” องค์ที่ 20

วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา “พระสังฆราช” องค์ที่ 20

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังแสดงอนุโมทนาสาธุการ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมคณะสงฆ์ทั่วโลก ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ ทักษิณาวัฏ พระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประทับประจำตำแหน่งแด่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน

บทความอื่นๆในหมวดนี้