พระภิกษุ-ชาวบ้าน ร่วมทำความสะอาดวัดหลังน้ำลด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พระภิกษุ-ชาวบ้าน ร่วมทำความสะอาดวัดหลังน้ำลด

พระภิกษุ-ชาวบ้าน ร่วมทำความสะอาดวัดหลังน้ำลด

พระภิกษุร่วมกับชาวบ้านอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รวมกันทำความสะอาดวัดเกาะแก้ววราราม และวัดเจริญชัย หลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.256 คณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างอุดมมงคล ตำบลสว่าง และศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างมงคลสามัคคีธรรม ตำบลบงใต้ ในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยกันทำความสะอาดวัดเกาะแก้ววราราม และวัดเจริญชัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม โดยได้ถวายปัจจัยไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเครื่องดื่มจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้