วันสมาธิโลก วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันสมาธิโลก วัดพระธรรมกาย

วันสมาธิโลก วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมวันสมาธิโลก มุทิตาสักการะภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 30 ถวายทุนสำนักบาลีดีเด่นกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ รวมกว่า 2.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลก โดยจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 รูป จากทั่วประเทศ พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 14 พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 18 และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 128

ภาคเช้า เป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนในภาคบ่าย พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมตตามาเป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค พร้อมมอบโล่เกียรติยศ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นกว่า 130 แห่ง ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาท

จากนั้น เป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 18 และพิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 93 โดยมีผู้แทนครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมารับยมอบกองทุนครูในครั้งนี้ด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้