เชื่อมความสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทย – เกาหลีใต้ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

เชื่อมความสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทย – เกาหลีใต้

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาไทยและเกาหลีใต้

ดังคำกล่าว “พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกายได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อทั้งสอง เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาไทยและเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

ภาคเช้า เข้ากราบเยี่ยมพระอิลเมียน เจ้าอาวาสวัดพูลรัมซา เป็นวัดที่มีอายุยาวนานกว่า 1,300 ปี ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งได้แลกเปลี่ยนพระเกาหลีเพื่อไปศึกษางานที่วัดพระธรรมกายมาแล้วหลายรุ่น

ภาคบ่าย เข้ากราบเยี่ยมพระจีฮง พระผู้ใหญ่อดีตเจ้าอาวาสวัดพูลกวังซา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาติของนิกายโจเก ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงในวงการคณะสงฆ์เกาหลี

บทความอื่นๆในหมวดนี้