คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่วัดพระธรรมกาย โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ 196 ไร่ ซึ่งเป็นเขตสังฆาวาส (ที่พักพระภิกษุ) และเข้าตรวจอาคารดาวดึงส์ซึ่งตั้งอยู่กลางพื้นที่ 196 ไร่อีกด้วย

จากนั้น พระครูมงคลกิจจารักษ์ ได้เมตตานำคณะพระวินยาธิการเวียนประทักษิณรองพระมหาธรรมกายเจดีย์ และตรวจพื้นที่ใกล้เคียงของบริเวณ 2,000 ไร่ จากการตรวจเยี่ยมไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด การตรวจเยี่ยมของคณะพระวินยาธิการในครั้งนี้ มีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่นๆในหมวดนี้