วันสามเณรอินเตอร์ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันสามเณรอินเตอร์ วัดพระธรรมกาย

วันสามเณรอินเตอร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดงานวันสามเณร (International Novice Day) และถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแด่พระภิกษุ – สามเณร ที่ห้องสัมมนา (SPD7) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ภายในงานมีการแสดงทักษะด้านภาษาของสามเณร 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, เยอรมัน และฝรั่งเศส รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย, สามเณรจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์เขาแก้วเสด็จ, สามเณรจากศูนย์เบญจธรรมดอนเมือง และสามเณรจากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท

ช่วงท้าย เป็นการแสดงความสามารถทางด้านทักษะภาษาของสามเณร รวม 9 ชุด เพื่อให้สามเณรได้ฝึกภาษาและฝึกความกล้าในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

บทความอื่นๆในหมวดนี้