คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองของจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานบุญภายในวัดพระธรรมกาย เริ่มจากมหารัตนวิหารคดซึ่งเป็นสถานที่สวดมนต์ประจำวันและสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ของสาธุชน, สภาธรรมกายสากล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีบุญต่างๆในวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งเป็นสถานที่รวมฉันภัตตาหารของพระภิกษุ และยังได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชนภายในบริเวณวัดทราบว่า ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมจะมีการจัดพิธีถวายสังฆทานยารักษาโรคซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของวัด และในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม จะมีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ สวดมนต์ปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่าบำรุงวัด จากการตรวจเยี่ยมไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

อนึ่ง การตรวจเยี่ยมของคณะพระวินยาธิการในครั้งนี้มี พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่นๆในหมวดนี้