คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มองหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ซึ่งจัดขึ้น ณ วิหารคด คอร์ 25 วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุ – สามเณร เข้าสอบกว่า 300 รูป นอกจากนี้ยงได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะกรรมการจัดการสอบอีกด้วย จากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมสาธุชนและพระภิกษุ – สามเณร ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในกิจกรรมบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม ณ สภาธรรมกายสากล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2,000 ไร่ของวัดพระธรรมกาย

กิจกรรมบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 47 ปีแล้ว กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมในภาคเช้า, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในภาคบ่าย และสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยในช่วงเย็นอีกด้วย โดยกลุ่มอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย ได้จัดสิ่งของอำนวยความสะดวกและเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบงานบุญพิธีไว้รองรับสาธุชนผู้มาร่วมกิจกรรมบุญทุกท่าน

การตรวจเยี่ยมของคณะพระวินายาธิการในครั้งนี้ พระมหานพพร ปญฺญชโย ป.ธ.9 รอง ผอ.สำนักสื่อการองค์กร วัดพระธรรมกาย เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่นๆในหมวดนี้