ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี

  • ย้ายสถานที่จัดงานตักบาตร: จากตลาดไท เป็น ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน​ตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป “มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.30 น. ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จัดโดย: คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ตลาดไท, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, มูลนิธิธรรมกาย, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วัตถุประสงค์: เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในฤดูกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เพื่อรวบรวมและส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-002-6381, 085-411-3365

  • ย้ายสถานที่จัดงานตักบาตร: จากตลาดไท เป็น ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้