ชี้แจงกรณี Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ชี้แจงกรณี Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนา

ชี้แจงกรณี Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนา

  • วัดพระธรรมกาย ไม่ได้สร้างความขัดแย้งศาสนา ไม่ใช่ผู้สร้าง Fake NEWS

ตามที่ MGR ONLINE เสนอข่าว “Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย” วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า วัดและลูกศิษย์ไม่เคยสร้างความขัดแย้งทางศาสนา และไม่เคยสร้าง Fake NEWS ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ เป็นการใส่ร้ายวัดและลูกศิษย์วัด

วัดพระธรรมกายมุ่งเน้น สร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลก และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจจของทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งนี้หากกวัดพระธรรมกายหรือคณะศิษย์ได้รับความเสียหายหรือถูกเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าว ทางวัดและคณะศิษย์ขอใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนี้ต่อไป

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

12 มกราคม พ.ศ. 2563

บทความอื่นๆในหมวดนี้