50 ปี วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

50 ปี วัดพระธรรมกาย

50 ปี วัดพระธรรมกาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 การขุดดินก้อนแรกเพื่อสร้างวัดได้เริ่มขึ้นบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี จำนวน 196 ไร่ ซึ่ง ณ เวลานั้นใช้ชื่อว่า "ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ "วัดพระธรรมกาย" จนกระทั่งในปี พ.ศ.2520 วัดพระธรรมกาย ได้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522

กำหนดการวันมาฆบูชา 50 ปี วัดพระธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 14, พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป

กำหนดการวันมาฆบูชา

พิธีภาคเช้า ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์

 • 06.00 น. พระภิกษุ, สามเณร พร้อมเข้าบริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 06.20 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
 • 06.40 น. พิธีตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป
 • 08.30 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล

 • 08.40 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
 • 09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ
 • 10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล

 • 13.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38
 • 14.00 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 14
 • 15.30 น. ปฏิบัติธรรม
 • 16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคค่ำ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์

 • 17.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000

บทความอื่นๆในหมวดนี้