พิธีถวายคิลานเภสัช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายคิลานเภสัช

พิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย (วันที่ 27 สิงหาคม) ณ สภาธรรมกายสากล โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิบูลนิติธรรม ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาเป็นประธานสงฆ์ 

สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปรารภวันออกบวชของหลวงพ่อธัมมชโย วันที่  27 สิงหาคม เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสสั่งสมบุญ ถวายความแข็งแรงแด่คณะสงฆ์ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป และบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันออกบวชเป็นปีที่ 51 ด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้