พิธีเจริญพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีเจริญพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ

พิธีเจริญพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 19.00 น. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โดยมี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

บทความอื่นๆในหมวดนี้