วัดพระธรรมกายตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19

วัดพระธรรมกายตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายป้องกันโรคโควิด-19 ของวัดพระธรรมกายได้จัด จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ทางเข้าหลักของวัดพระธรรมกาย คือ ประตู 5,6 และ 7 โดยขอความร่วมมือสาธุชนที่จะเข้าพื้นที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง กล่าวคือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน, กดเจลและวัดอุณหภูมิ, ติดสัญลักษณ์การตรวจ และในกรณีที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะขอความกรุณางดเข้าพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และติดตั้งจุดล้างมือให้เพียงพอกับสมาชิกภายใน อย่างทั่วถึงในทุกๆอาคารภายในบริเวณวัดพระธรรมกายอีกด้วย

สำหรับการดูแลสมาชิกภายใน ฝ่ายโภชนาการได้จัดรูปแบบการถวายและการรับภัตตาหารตามมาตรการ คือ มีระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดที่กำหนดให้อย่างน้อย 1.5 เมตร, นั่งหันหน้าไปทางเดียวกัน, รับภัตตาหารเป็นชุดเฉพาะบุคคล, งดฉันภัตตาหารเป็นวง และประชาสัมพันธ์ให้สาธุชน สวดมนต์, ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และร่วมบุญต่าง ๆ ผ่านช่องทางการรับบริจาคออนไลน์

บทความอื่นๆในหมวดนี้