วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์

  • วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาออนไลน์ สร้างขวัญกำลังใจ ต้านภัยโควิด-19


วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรง วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลก และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีบุญเจริญพระพุทธมนต์, นั่งสมาธิ, แผ่เมตตาออนไลน์ อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลก มีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 19.00 - 20.00 น.

"ขอกราบอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์ และเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมงานบุญดังกล่าวได้ทางแอปพลิเคชันซูม (Application Zoom) ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติให้สงบสุข ร่มเย็น ปลอดภัยด้วยพุทธธรรม” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

เข้าร่วมแอปพลิเคชันซูม ได้ที่:

บทความอื่นๆในหมวดนี้