ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิร์ด ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิร์ด ปีที่ 4

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิร์ด ปีที่ 4

ยพสล. ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป กลางเมืองกรุงเทพมหานคร ปีที่ 4 ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน จัดพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปีที่ 4 ณ ถนนราชดำริ ตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ ถึงสี่แยกประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นางปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระเถรานุเถระมาร่วมพิธี อาทิ พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะภาค 10 วัดสวนพรู, พระปริยัติวรากร เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี และพระอรรถกิจโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นต้น

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีการตักบาตร ให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาล และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ ไปช่วยเหลือแด่พระภิกษุสงฆ์ และไปให้ความช่วยเหลือแก่ทหาร, ตำรวจ, ครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบแล้วกว่า 4,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 200 กว่าล้านบาท

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้