ทั่วประเทศประทับใจโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ทั่วประเทศประทับใจโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4

ทั่วประเทศประทับใจโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันสุดท้ายของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ในวันนี้มีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และมีจุดหมายปลายทางที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตลอดระยะเวลา 30 วัน ตลอดระยะทาง 485 กิโลเมตร ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ ประชาชนจากทั่วประเทศ ต่างประทับใจและปลื้มปีติกันอย่างถ้วนหน้า

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับ “โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 โดยพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป ได้ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผ่านพื้นที่ 7จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี, นนทบุรี, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และได้ถูกจารึกว่าเป็น “เส้นทางพระผู้ปราบมาร” หรือ “เส้นทางมหาปูชนียาจารย์” ได้แก่ สถานที่เกิด, สถานที่บรรพชาอุปสมบท, สถานที่บรรลุธรรม, สถานที่เผยแผ่ธรรมะครั้งแรก, สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก

การเดินธุดงค์ครั้งนี้ นอกจากคณะพระธุดงค์จะได้เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมตามท่านไปด้วยแล้ว ยังเป็นการเดินธุดงค์เพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นการเดินธุดงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวโลกเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางที่พระธุดงค์จาริกไป 485 กิโลเมตร มีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทั้งประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาร่วมโปรยกลีบดาวรวย (ดอกดาวเรือง) ถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติ ประทับใจ และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีและจัดทั่วประเทศ

สำหรับ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เพราะนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่แล้ว ยังเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้