บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สามเณรธรรมทายาทประจำศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติในบุญของญาติโยมและสาธุชนที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่าน พระภิกษุใหม่ทุกรูปต่างภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสยกกระดับตนเองขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย และต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตลอดพรรษานี้ โอกาสนี้ พระภิกษุใหม่ได้บิณฑบาตโปรดญาติโยมที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้