วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย และอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรสกลนคร ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ไปช่วยมอบให้แก่ประชาชนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอพังโคน ในบางพื้นยังมีน้ำท่วมสูง เนื่องจากฝนตกทุกวัน การสัญจรลำบาก การเดินทางต้องใช้เรือ ประชาชนยังขาดสิ่งของจำเป็น เช่น เสื้อผ้า อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

อนึ่ง ตลอดสามวันที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครไปแล้วกว่า 2,100 ชุด

บทความอื่นๆในหมวดนี้